ul. Poznańska 7
85-129 Bydgoszcz
tel. 52 340 94 36